CV (kort)


Geboren en getogen in het centrum van Haarlem zijn beiaard- en orgelklanken Gerda Peters met de paplepel ingegoten. Gerda is aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam afgestudeerd voor orgel en kerkmuziek. Vervolgens heeft zij met goed gevolg het staatsexamen piano afgelegd. In 2008 slaagde zij voor haar diploma Master of Music in Carillon aan de Nederlandse Beiaardschool (NBS) te Amersfoort (faculteit muziek van de Hoge School voor de Kunsten te Utrecht). Zij is stadsbeiaardier van Almere, Beverwijk en Voorburg. Daarnaast vervangt zij regelmatig collega beiaardiers. Zij geeft door heel Nederland en in het buitenland concerten. Tevens vormt zij samen met Jessica Simonetti (beiaard) een duo. Verder heeft zij een lespraktijk.

CV (lang)


Gerda Peters

Geboren en getogen in het centrum van Haarlem zijn beiaard- en orgelklanken Gerda met de paplepel ingegoten. Op dit moment is zij werkzaam als stadsbeiaardier in Almere, Beverwijk en Voorburg en daar waar zij als beiaardier in binnen en buitenland gevraagd wordt om collega’s te vervangen of te concerteren. Deze concerten kunnen solo of in combinatie met andere instrumenten en/of quatre-mains zijn.

 

Ook organiseert zij in Almere, Beverwijk en Voorburg concertseries voor gastbeiaardiers en begeleidt ze restauratieprojecten.

 

Gerda probeert de beiaardcultuur meer bekendheid te geven door informatieve (scholen)projecten, Open Torendagen en door regelmatig haar medewerking te verlenen aan diverse culturele activiteiten. 

 

Stadsbeiaardier van Almere

Sinds januari 2009 is Gerda stadsbeiaardier van Almere. Zij bespeelt iedere week de beiaarden van Almere Haven en Almere Stad en is in deze functie ook cultureel beleidsmedewerker voor de gemeente Almere.

 

Beiaardier van Voorburg

In oktober 2011 is Gerda beiaardier van Voorburg geworden. In Voorburg wordt de beiaard iedere tweede en vierde zaterdagmiddag bespeeld en is er in de maanden augustus en september een concertserie met gastbeiaardiers. Deze serie wordt ieder jaar afgesloten met een ‘open toren’ op monumentendag. Daarnaast wordt er op erfgoeddag extra aandacht aan de beiaard besteed en zijn er op lichtjesavond (24 december) twee concerten.

 

Beiaardier van Beverwijk

Sinds april 2013 is Gerda beiaardier van Beverwijk. 

Zij bespeelt in Beverwijk de beiaard iedere eerste, derde en vijfde zaterdagmiddag van de maand. In de zomer is er op maandagavond een concertserie. Voor deze serie worden gastbeiaardiers uitgenodigd. 

 

Docent orgel, beiaard en piano

Gerda heeft een lespraktijk. Voor haar leerlingen organiseert zij voorspeelavonden en excursies.

 

Organist

Gerda Peters was van maart 1985 tot september 2018 organist van de St. Pancratiuskerk te Sassenheim. De St. Pancratiuskerk is onderdeel van de actieve parochie ‘St. Maarten’. Zij was o.a. verantwoordelijk voor de kerkmuzikale invulling van verschillende vieringen. Tevens begeleidde zij het Gemengd Koor St. Pancratius. Onder haar begeleiding heeft het weer bespeelbaar maken en de restauratie / uitbreiding van het Vollebregt orgel (1873) plaatsgevonden. De laatste fase is afgerond op 31 augustus 2018. Een traject van 33 jaar volharding. Daarnaast droeg zij de zorg voor het Vermeulen koororgel uit 1973 dat in 2003 een dispositiewijziging onderging en geïntoneerd is.

 

Duo met Jessica Simonetti (beiaard)

Sinds 2023 vormt Gerda een duo met beiaardier Jessica Simonetti. Op het programma staan vele afwisselende muziekstijlen. Zowel originele werken

voor beiaard 4-mains als ook bewerkingen.

 

 

Voorzitter Stg. Vrienden Vollebregt Orgel

Gerda was voorzitter van de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel te Sassenheim. Onder haar leiding is het instrument weer bespeelbaar gemaakt en heeft er een restauratie en uitbreiding plaatsgevonden. De stichting had behoud van het instrument als doelstelling. Zij organiseerde evenementen om dit bijzondere instrument met de gemeenschap te delen.

 

Overige bestuursfuncties

Gerda is enkele jaren secretaris van de Stichting Orgelkring Bollenstreek geweest en zij heeft in die hoedanigheid vele concertseries georganiseerd.

Ook is zij tot 2019 voorzitter van de Stichting Vrienden van de Maarschalkerweerd orgels te Noordwijk geweest.

Momenteel is zij adviseur van drie beiaardstichtingen.

 

Opleiding

In 2008 behaalde zij haar 'Master of Music in Carillon' aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort (faculteit muziek van de HKU). Tijdens deze Masteropleiding specialiseerde zij zich verder in het beiaardspel, het arrangeren voor beiaard en in andere beroepsgerichte vakken. Zij heeft onderzoek naar de beiaardcultuur in de Bollenstreek gedaan.

 

In 1998 heeft zij met goed gevolg het staatsexamen piano afgelegd.

 

In 1991 behaalde zij haar diploma’s orgel en kerkmuziek aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam. Zij volgde daar haar orgelopleiding bij dr. H. van Nieuwkoop en haar kerkmuziekopleiding bij diverse docenten, waaronder mgr. drs. J. Valkestijn.