De orgels in de

St. Pancratiuskerk te Sassenheim


Het Vollebregt orgel (1873)

Vanaf 2003 heeft een groep vrijwilligers zich tot doel gesteld het Vollebregt orgel in de St. Pancratiuskerk te Sassenheim weer bespeelbaar te maken en de twee registers Contrabas 16’ en Open bas 8’, die loos in het front stonden, op het pedaal aan te sluiten. Hierna is de reparatie en vervanging van twee pijpen van het register Viola di Gamba 8’ gerealiseerd en heeft het afsluiten van de zwelkast om de dynamische werking ervan te verbeteren plaats gevonden.

 

In 2012 hebben vrijwilligers een kast gemaakt om het pijpwerk van het hoofdwerk te beschermen. Tevens is dat pijpwerk schoongemaakt  en geïntoneerd zodat het qua klankkleur weer aansluit bij het zwelwerk. Dankzij giften heeft de toenmalige stichting vrienden van het Vollebregt orgel in 2014 het toevoegen van zacht pedaalregister Subbas 16’ met transmissie voor een Gedekt 8’ kunnen realiseren, alsmede in 2015 een Trompet 8’ in de stijl van het orgel. De Trompet 8’ die al op het orgel aanwezig was, is omgeruild.

 

In augustus 2018 heeft de laatste restauratiefase plaatsgevonden: het plaatsen van een windlade met twee registers, Basson-Hautbois 8’ van Mutin en de Speelfluit 2’, op het zwelwerk. Tevens is er op het hoofdwerk een Fluit Harmoniek 8’ toegevoegd. Hiermee is een dispositie bereikt die volkomen in balans is.

 

Dispositie Vollebregt orgel

Hoofdwerk Zwelwerk
Bourdon 16’ Viola di Gamba 8’
Prestant 8’ Vox Celeste 8’
Salicionaal 8’

Bourdon 8’

Holpijp 8’ Salicet 4’
Fluit Harm. 8’ Roerfluit 4’
Octaaf 4’ Speelfluit 2'
Fluit 4’ Basson-Hautbois 8’
Octaaf 2’  
Mixtuur 2-4st.  
Trompet 8’  
   
Pedaal Koppels
Contrabas 16’ I-II
Subbas 16’ P-I
Open bas 8’ P-II
Gedekt 8’ A = 440Hz

Het Vermeulen orgel (1973)

Dit instrument is in 1973 gebouwd door Vermeulen Orgelbouw te Alkmaar. Aangezien het orgel bovenop de koorzolder niet goed meer functioneerde, heeft het toenmalig kerkbestuur ervoor gekozen een nieuw koororgel te laten bouwen. De restauratie zou immers net zoveel gaan kosten als het plaatsen van een nieuw instrument. Ook de liturgische vernieuwingen die toen plaatsvonden waren reden genoeg om te kiezen voor een nieuw koororgel.

 

Het koor kreeg een plaats dichtbij het liturgisch centrum (het altaar) om zo actiever betrokken te zijn bij de viering van de liturgie. Het orgel heeft 13 stemmen en is in 2001 door Jan Spijker van de firma Flentrop prachtig geïntoneerd. Tevens is er een dispositiewijziging aangebracht; het register Scherp 3 st. uit het Borstwerk is vervangen door de Nasard 2' 2/3. De Prestant 2’ is opgeschoven en omgeïntoneerd naar een Fluit 2’.

 

Dispositie Vermeulen orgel

Hoofdwerk Borstwerk
Prestant 8' Roerfluit 8'
Octaaf 4' Fluit 4'
Holpijp 8'

Fluit 2'

Open fluit 4' Nasard 2' 2/3'
Sesquialter 2 st.  
Mixtuur 4-5 st.  
Trompet 8'  
   
Pedaal Koppels
Subbas 16’ I-II
Gedekt 8'’ P-I
  P-II
  A = 440Hz

St. Pancratiuskerk, Sassenheim