Stg. Vrienden Vollebregt Orgel

Gerda is voorzitter van de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel te Sassenheim. Onder haar leiding is het instrument weer bespeelbaar gemaakt en heeft er een restauratie en uitbreiding plaatsgevonden. De stichting heeft behoud van het instrument als doelstelling. Gerda organiseert evenementen om dit bijzondere instrument met de gemeenschap te delen. 


Korte historie van de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel

 

Vanaf 2003 heeft een groep vrijwilligers zich tot doel gesteld het Vollebregt orgel in de St. Pancratiuskerk te Sassenheim weer bespeelbaar te maken en de twee registers Contrabas 16’ en Open bas 8’, die loos in het front stonden, op het pedaal aan te sluiten. In oktober 2003 is deze stichting opgericht waardoor men fondsen kon gaan werven voor de restauratie. Binnen 4 jaar was het eerste doel bereikt. Hierna is de reparatie en vervanging van twee pijpen van het register Viola di Gamba 8’ gerealiseerd en heeft het afsluiten van de zwelkast om de dynamische werking ervan te verbeteren plaats gevonden. 

In 2012 hebben vrijwilligers een kast gemaakt om het pijpwerk van het hoofdwerk te beschermen. Tevens is dat pijpwerk schoongemaakt  en geïntoneerd zodat het qua klankkleur weer aansluit bij het zwelwerk. Dankzij giften heeft de stichting in 2014 het toevoegen van zacht pedaalregister Subbas 16’ met transmissie voor een Gedekt 8’ kunnen realiseren, alsmede in 2015 een Trompet 8’ in de stijl van het orgel. De Trompet 8’ die al op het orgel aanwezig was, is omgeruild.

In Augustus 2018 heeft de laatste restauratiefase plaatsgevonden: het plaatsen van een windlade met twee  registers, Basson-Hautbois 8’ van Mutin en de Speelfluit 2’, op het zwelwerk. Tevens is er op het hoofdwerk een Fluit Harmoniek 8’ toegevoegd. Hiermee is een dispositie bereikt die volkomen in balans is.

 

Dispositie

Hoofdwerk Zwelwerk
Bourdon 16’ Viola di Gamba 8’
Prestant 8’ Vox Celeste 8’
Salicionaal 8’

Bourdon 8’

Holpijp 8’ Salicet 4’
Fluit Harm. 8’ Roerfluit 4’
Octaaf 4’ Speelfluit 2'
Fluit 4’ Basson-Hautbois 8’
Octaaf 2’  
Mixtuur 2-4st.  
Trompet 8’  
   
Pedaal Koppels
Contrabas 16’ I-II
Subbas 16’ P-I
Open bas 8’ P-II
Gedekt 8’ A = 440Hz

Missie en doelstelling 

 

Missie: Het in stand houden van het historische Vollebregt Orgel in de St. Pancratiuskerk in Sassenheim. Via het organiseren van evenementen wordt de orgelmuziek van dit bijzondere instrument met de gemeenschap gedeeld. 

 

Doelstelling: Stichting Vrienden Vollebregt Orgel heeft de volgende doelstellingen: 

  1. De instandhouding en bespeelbaar houden van een historisch monumentaal orgel 
  2. Het uitdragen en bevorderen van orgel muziek, alsmede het mogelijk maken van het bespelen van een historisch orgel en daarbij zodanige omstandigheden scheppen dat een breed publiek in aanraking komt met het Vollebregt Orgel. 
  3. Het verzamelen van gelden en het doen van subsidieaanvragen om de restauratie en het onderhoud van het Vollebregt Orgel in financiële zin mogelijk te maken. 
  4. Het organiseren van (gratis) concerten op het Vollebregt Orgel. 
  5. Het faciliteren van het opleiden van en lesgeven aan zowel beginnende als gevorderde organisten. 
  6. Het bieden van een platform voor de Conservatorium studenten om generale repetities van bachelor- en masterafstudeerprojecten uit te voeren. 

De Stichting Vrienden Vollebregt Orgel heeft geen winstdoelstelling.

St. Pancratiuskerk, Sassenheim

Welkom als donateur/sponsor

 

U kunt het werk van de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel financieel steunen door zich als donateur/sponsor op te geven. 

Als tegenprestatie ontvangt u de nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van onze activiteiten en als donateur/sponsor  krijgt u eenmaal per jaar de 'balkonborrel' aangeboden: een (orgel)concert inclusief een hapje en een drankje op het balkon bij het Vollebregt orgel. Tevens bent u natuurlijk van harte welkom bij het jaarlijkse gratis toegankelijke orgelconcert. 

 

Achtergrondinformatie sponsoring

De Stichting Vrienden Vollebregt Orgel heeft de Culturele ANBI-status onder nummer RSIN 812939232. Giften van bedrijven kunnen worden afgetrokken voor de belasting tegen 150% met een maximum van €2.500 en giften van particulieren kunnen worden afgetrokken tegen 125% met een maximum van €1.250. Zie ook de site van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken.

 

De Stichting Vrienden Vollebregt Orgel heeft een webpagina bij het Kenniscentrum Filantropie: https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vrienden-vollebregt-orgel

Op deze pagina kunt u het beleidsplan en de financiële jaarverslagen downloaden. 

 

Als donateur steunt u de stichting jaarlijks door een bijdrage te storten van minimaal €20. Als sponsor steunt u de stichting jaarlijks door een bijdrage te storten van minimaal €100, of geld waardeerbare prestatie, waarvoor wij als extra uw logo vermelden op alle PR-middelen en op concertprogramma’s. 

 

U kunt zich aanmelden bij de penningmeester:

Jan Willem Hesselink

janwillem.hesselink@planet.nl

Tel. 0252-216233

 

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL97ABNA0833204467 t.n.v. Stg. Vrienden Vollebregt Orgel te Sassenheim. Dank voor uw steun!